fbpx

Limited offer - use code "Syriac10" to get 10 % off on your order until 5 May 2021

Den Helige Ande

Book Blurb :

Den Heliga Ande i den syriska doptraditionen är en noggrann behandling av nyckeln till vilken liturgisk tradition som helst - den helige Andes roll i liturgin. Med en stark medvetenhet om traditionen i syrisk kristendom börjar Brock sitt utforskande av den Helige Andes roll i den syriska Bibeln.
En slående aspekt av denna antika liturgiska tradition är bildspråket som användes för Anden som inkluderar en barmhärtig moder, eld, olivolja och duva. Därefter behandlar Brock de olika källorna för dessa bildspråk som inkluderar följande traditioner: Öst-syriska/kaldeiska, Syrisk-ortodoxa och Katolska, Maronitiska och Melkitiska.
Han summerar även kommentarerna och andra syriska källor vad gäller dopritualet alltifrån syrisk litteratur från senantiken till grekiska verk som översatts till syriska och som berör ämnet. Studien inkluderar en diskussion kring åkallan av Anden över vattnet och oljan och hur dessa i sin tur symboliserar Anden.
Slutligen lyfter han fram Andens roll i en eukaristisk kontext och i relation till Jungfru Maria. Dop och pingst jämförs och slutligen avslutas studien med reflektion kring vad oljan innebär för den kristne i ett liv efter dopet.

Sebastian P. Brock är Professor Emeritus i Syriska studier vid Oxford University och Emeritus Fellow vid Wolfson College, Oxford.

150,00kr

In stock

Overview
Additional Info

Additional information

Weight 0,46 kg
Dimensions 22 × 14 × 2 cm

You May Also Like

© Copyright 2021 - Syriac church shop - All Rights Reserved
Powered by mtoma.se
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram